De Jongens | naar Mart Crowley | regie Jef Demedts

Kinderen niet toegelaten.

'INFORMATIEAVOND rond de problematiek van DE JONGENS, met deelname van specialisten rond het thema homofilie, op 31 oktober 1969. Kinderen onder 16 niet toegelaten. INFORMATIEAVOND rond De smalle weg naar het diepe noorden, o.a. over gruwel, kolonisatie, psychische en lichamelijke wreedheid …. (geen leeftijdsbeperking )'

Zo stond te lezen in een flyer die in 1969 aan het Gentse theaterpubliek werd verspreid. Dit maar om te zeggen dat men bij NTG wel wist dat met homoseksualiteit (in 1969 werd nog gesproken over het minder beladen klinkende "homofilie") op de planken een heikel thema werd aangesneden.

The boys in the Band van Mart Crowley was nog maar net het jaar ervoor – met veel moeite, men vond eerst geen acteurs die bereid waren hun imago op het spel te zetten – off-Broadway gecreëerd en werd daar een instant succes. In 1970 draaide regisseur Matt Friedkin op basis van het stuk een film die op zijn beurt weer de allereerste Hollywood-productie was die het thema homoseksualiteit niet als een perversie of ziekte portretteerde.

Men kan dus met recht en reden zeggen dat NTG zijn emanciperende taak heel na ter harte nam. 'Toneel is mede-ervaren. Mede-ervaren is de meest directe weg tot informatie-verwerving en doorbreking van het eigen vooroordeel', stelde het programmaboekje.

Niet dat men zich geen zorgen maakte. Daarop wijst al het label KNT (de eerste en de laatste keer dat de Gentse stadsschouwburg een dergelijk label voor een productie hanteerde) en de informatie-avonden, persconferenties en het colloquium dat directeur Albert Hanssens organiseerde. In de pers verschenen vileine stukken die het o.a. hebben over de 'jacht op goedkoop succes' door het NTG. 'We zijn het beu,' stelde het weekblad Wij: 'deze mensen zijn in een tegennatuurlijk bestaan verwikkeld… en hopelijk worden de proefnemingen die worden gedaan met hersenoperaties om seksuele afwijkingen te genezen tot een goed einde gebracht.' Ook Het Volk sprak over een 'Betwistbaar stuk' en het Zondagsnieuws noemde De Jongens 'een onsmakelijke vertoning'. Ook de recensent van De Standaard doopte zijn pen voor de gelegenheid in sarcasme, maar prees wel het spel van het ensemble acteurs. Want, tenslotte, wat was De Jongens anders dan 'voortreffelijk toneel' (Vooruit)? Regisseur Jef Demedts en acteurs Werner Kopers, Jo Delvaux, Piet Herman, Hugo Van den Berghe, Jo de Meyere, Piet Herman en Rudi Delhem werden zeer geprezen voor hun glansrijke prestatie.

De Jongens werd in 1970 hernomen, werd 27 keer in Gent opgevoerd en 20 keer op tournee. 21.051 personen boven de 16 jaar zagen de voorstelling.