Een huzarenstukje

Ik woonde in 1987 een fantastische opvoering bij van UBU ROI, dadaïsme en realisme wedijverend met elkaar… Men had het vermetele idee om Cyriel van Gent te laten opkomen met een koe aan de leidband. (Stijl Fernandel met zijn Marguerite.) In die tijd had de toneelvloer in de schouwburg nog een grote hellingsgraad, de koe kreeg schrik en begon te plassen. Het bleef maar duren, liters warm, stomend vocht bleven maar over de scène naar beneden stromen. De zaal lag minutenlang plat van het lachen.

(Yvonne Peiren, dramaturgie en theatererfgoed)