Elektra | bewerking Bernard Dewulf | regie Julie Van den Berghe

Sinds haar komst in 2010 naar het ensemble van NTGent heeft regisseur Julie Van den Berghe al heel wat toneelstukken en romanbewerkingen geënsceneerd van Hugo Claus (Clauskampen), Gaetan Soucy (Het meisje dat te veel van lucifers hield), David Harrower (Messen in hennen), Oscar van den Boogaard (Olifant Jezus) en Bernard Dewulf (Een lolita, Cyrano). In Groningen, München en Amsterdam ging het om teksten van respectievelijk Oscar Wilde (Salomé), Marguerite Duras (Agatha), Franz Kafka (Amerika) en Federico Garcia Lorca (Bloedbruiloft). Het is een stevig parcours, met auteursnamen die klinken. Maar van echt klassiek repertoire was nog geen sprake.

Daar kwam in het najaar van 2014 verandering in met haar regie van Elektra in een bewerking van Bernard Dewulf. Daarin wordt uitgezoomd naar de Oresteia, de tragische verhalencyclus uit de Griekse oudheid. Meer bepaald zijn het de vrouwen die in deze vertelling centraal staan: behalve Elektra treden ook Klytaimnestra, Ifigeneia, Helena, Kassandra en Hermione voor het voetlicht. Door hun verhalen met elkaar te verbinden, laat regisseur Julie Van den Berghe zien hoe het motief van de bloedwraak steeds terugkeert, als een bijna vanzelfsprekende erfenis tussen verschillende generaties. Ook de man-vrouwrelatie wordt op scherp gezet: regisseur en spelers trachten te ontdekken wat de verschillen zijn in oorlogsvoering — en de rechtvaardiging ervan — wanneer mannen of vrouwen de macht bekleden. De acteurs fungeren daarbij tegelijk als een koor dat commentaar geeft op de gebeurtenissen.

"Lien Wildemeersch speelt haar prachtig; met als climax het moment waar ze haar moeder aanspreekt op haar emotionele afwezigheid en haar de mogelijkheid biedt de gebeurtenissen te keren. Chris Thys als Klytaimnestra biedt indrukwekkend (tegen-)spel" - De Volkskrant.