En avant, marche! | regie Alain Platel & Frank Van Laecke

Regisseurs Frank Van Laecke en Alain Platel en componist Steven Prengels inspireren zich op de traditie van muziekverenigingen die al decennia lang deel uitmaken van het sociale en culturele leven. Vier acteurs en zeven muzikanten krijgen op scène telkens het gezelschap van een plaatselijke harmonie of fanfare.

Al decennia maken muziekverenigingen – fanfares, harmonies, blaaskorpsen – deel uit van het sociale, culturele en maatschappelijke leven. Het is deze traditie die regisseursduo Alain Platel een Frank Van Laecke inspireerde voor En avant, marche! Van Laecke en Platel benaderen het fenomeen van de muziekvereniging als een 'minimaatschappij' op zich: een collectief van zeer uiteenlopende individuen dat probeert om zo goed als mogelijk één en dezelfde marsrichting aan te houden, soms met vallen en opstaan.

De muzikale leiding is in handen van componist Steven Prengels. Voor En avant, marche! beperkte hij zich niet tot het marsrepertoire, maar vertrok ook vanuit het gekende klassieke repertoire uit de negentiende en vroege twintigste eeuw: van Giuseppe Verdi en Richard Strauss tot de Brabançonne. Deze muziek heeft hij bewerkt, soms voor koperblazers en slagwerk, soms voor louter samenzang.

De vier acteurs en zeven muzikanten krijgen op scène telkens het gezelschap van een plaatselijke harmonie of fanfare, van de plek waar de voorstelling speelt. De acteurs musiceren mee, de muzikanten acteren mee.