Het abecedarium | 50 jaar NTGent & viering van de eredirecteurs

In het stadhuis van Gent werden op 12 oktober 2015 vier eredirecteurs van NTGent –Jaak Van Schoor, Jef Demedts, Hugo Van Den Berghe en Wim Opbrouck- gelauwerd. Schepen van cultuur Annelies Storms, oud-burgemeester Frank Beke en NTGent-voorzitter Luc van den Bossche leidden de viering in. Zij brachten respectievelijk een algemene uiteenzetting over de voorbije vijftig jaar, een toelichting over de lustrumuitgave en een kritiek op het subsidiebeleid.

Ter ere van 50 jaar NTGent maakte het stadstheater in samenwerking met Uitgeverij Kannibaal de publicatie ABCNTG/Het alfabet van NTGent, vormgegeven door Gert Dooreman. In dit abecedarium werden aan de hand van elke letter van het alfabet verschillende tekstfragmenten, foto's, interviews, affichebeelden en ander archiefmateriaal over vijftig jaar theater in en rond de Gentse schouwburg samengebracht, geselecteerd door Wim Opbrouck en zijn team. Het abecedarium bevat ook drie integrale speelteksten uit het voorbije lustrum onder de artistieke leiding van Wim Opbrouck, namelijk Africa van Peter Verhelst, Een lolita van Bernard Dewulf en Frans Woyzeck, de laatste theatertekst van wijlen Eric De Volder (1946-2010). In de publicatie is er ook speciale aandacht voor Hugo Claus. De bundel bevat onder meer een transcriptie van zijn sollicitatie als artistiek leider uit het voorjaar van 1965, maar ook een gelegenheidsgedicht en briefwisseling. Onder de letter L van Lustrum is verder een gedetailleerd overzicht te vinden van de producties onder de artistieke leiding van Wim Opbrouck (2010-2015).

Op basis van getuigenissen van tientallen theaterkenners, oud-acteurs en ex-recensenten, werd een selectie van meer dan veertig NTG-creaties met foto's, inhoud en credits in de publicatie opgenomen. Het abecedarium voert de lezer terug in de tijd zonder in pure nostalgie te vervallen, maar schuift juist inhoud naar voren die de tand des tijds heeft doorstaan in de vorm van poëtische teksten en sprekende beelden.

Er werden 421 oplages van het abecedarium gedrukt, net zoveel als het NTGent op haar vijftigste verjaardag premières telt.