Het begin

Eerste naar buiten treden : N.T.G.-persconferentie van 12 juni 1965

Op 12 juni 1965 werd in de ontvangstzaal van de NV. EBES, President Rooseveltlaan 1, te Gent, een persconferentie georganiseerd. Met de instemming van EBES, werd al wie maar enigszins bij de oprichting van het Gents beroepsgezelschap betrokken was geweest op die persconferentie uitgenodigd. Het werd een stijlval, eerste-naar-buiten-treden van het N.T.G. (...) De vergadering werd besloten met een door EBES aan alle aanwezigen aangeboden grootse receptie, terwijl het N.T.G. zelf had gezorgd voor een daaropvolgende democratische N.T.G.-lunch, die de leden van de raad van beheer, de directeur en gans het artiestengezelschap en de andere N.T.G.-personeelsleden samenbracht.

(Uit het eerste lustrumboek (1970))

Foto rechts : "Apollo en de muzen bij Parnassus", het Tympanon op de KNS-schouwburg.