Inhuldiging Minnemeers met Menuet | tekst Louis Paul Boon | regie Eddy Vereycken

In 1987 wordt het Minnemeers-gebouwencomplex in gebruik genomen. Een langverwachte gebeurtenis, nadat het NTG-gezelschap sinds de vroege jaren '80 kampte met plaatsgebrek en de eerste steen in 1984 werd gelegd. In het NT2 ofte Minnemeers-gebouw werden naast een nieuwe speelruimte ook nieuwe ateliers, repetitie- en kantoorruimte ondergebracht. De officiële inhuldiging gebeurde aan het begin van het seizoen op 26 september 1987 met het stuk Menuet, geregisseerd door Eddy Vereycken, gebaseerd op de gelijknamige roman van Louis Paul Boon.

Een menuet is oorspronkelijk een Franse barokdans in een driedelige maatsoort. Het verhaal (1955) gaat over drie naamloze hoofdpersonages; een arbeider, zijn vrouw en hun dienstmeid. Elk van hen komt aan het woord en vertelt hetzelfde verhaal uit zijn of haar eigen standpunt. Een verhaal over een driehoeksverhouding, en over de wreedheid van de mens. Het laatst aan het woord is de (bedrogen en bedriegende) echtgenote, die concludeert: 'Elk van ons is een eiland, omsloten door verraderlijk water, en wat wij allen hebben bewerkstelligd is louter toevallig gebeurd – het kon net evengoed dit of iets totaal anders geweest zijn.'

Bij de première ontving iedere toeschouwer onderstaand briefje :

Beste toeschouwer !

Niet zonder fierheid heten wij u welkom in dit nagelnieuwe NT2 ! Door onvoorziene technische omstandigheden echter, die totaal buiten de wil vallen van de bouwheer en de gebruiker - de Stad Gent en het NTG - heeft de produktie van de zitplaatsen (mobiele inschuiftribunes) enige vertraging opgelopen. We vragen hiervoor uw begrip en wensen u overigens alvast een boeiende voorstelling toe, die alle tijdelijk ongemak laat vergeten.

PS: Tegen nieuwjaar is alles zoals het hoort. Beloofd !