Johan Simons | artistiek directeur

Op 1 juni 2015 gaf Wim Opbrouck de fakkel door aan Johan Simons. Van 2005 tot 2010 was hij al artistiek leider van NTGent. Gedurende die eerste periode zette Simons NTGent op de internationale kaart door coproducties te realiseren met o.a. Toneelgroep Amsterdam en de Ruhrtriënnale. Van 2010 tot 2015 was hij regievoerende intendant van de Münchner Kammerspiele. Anno 2015 keert Simons terug naar NTGent.

Het artistieke leiderschap van NTGent zal hij van 2015 tot 2017 combineren met het intendantschap van de Ruhrtriënnale en vanaf 2018 met het artistieke leiderschap in Schauspielhaus Bochum om zo de continuïteit met het Ruhrgebied de komende jaren te verzekeren.

Het bestaande ensemble met spelers Els Dottermans, Wim Opbrouck, Elsie de Brauw, Frank Focketyn, An Miller, Lien Wildemeersch, Oscar Van Rompay, Bert Luppes, Chris Thys en Steven Van Watermeulen werd uitgebreid met Benny Claessens, Pierre Bokma, en de Estlandse acteur Risto Kübar. Met deze laatste uitbreiding werd een stap gezet in de richting van een multicultureel en meertalig theater, een nieuwe repertoire in een Europese context. Daarnaast verwelkomt NTGent ook jonge, nieuwe regisseurs zoals Philipp Becker die een bewerking maakt van Dit zijn de namen, een roman van Tommy Wieringa en de jonge Duitse regisseur Florian Fischer. Seizoen 2016-2017 vervoegt ook Mandela Wee Wee, die een seizoen eerder al gastacteur was in Accattone, het ensemble.

Theater over en voor de gewone man staat centraal in Simons' werk, met als missie mensen gevoelig te maken en tot nadenken te zetten: "De wereld staat in brand. … We zitten op een bom maar het lijkt ons niets meer te doen". Daarom wil hij met zijn voorstellingen de mensen wakker schudden: "Ik wil dat mensen theater weer belangrijk gaan vinden. En dat doe je niet -zoals sommige politici wel eens beweren - door populistisch of eenvoudig theater te maken. Maar door onderwerpen op toneel te brengen die tot maatschappelijke discussies kunnen leiden." Voor Simons is theater tevens de meest menselijke kunst "omdat ze uit momenten bestaat waarop je een poging onderneemt". De grote focus op dit engagement bevestigt Simons door onder andere in te zetten op voorstellingen op maatschappelijk en sociaal interessante locaties zoals gebedshuizen voor het project Urban Prayers in München.

Naast dit maatschappelijk engagement wordt er gestaag verder gebouwd aan een theaterveld dat verder reikt dan de lage landen. Zo versterkte Simons zijn rol als een van de belangrijkste Europese theatermakers en "verbindingsofficier" van een Europees theaterplatform 'Europees' is één van de belangrijke kernwoorden van zijn nieuwe artistieke plannen. Er wordt opnieuw ingezet op internationale coproducties, onder andere met de Ruhrtriënnale, Thalia Theater in Hamburg en Theater Rotterdam. Meertaligheid is in dit opzicht één van de belangrijke aspecten die verder uitgebouwd zullen worden. Er zullen namelijk meerdere talen klinken, zowel op als naast het toneel. Meertaligheid wordt tevens gethematiseerd in de voorstellingen zodat essentiële vragen rond globalisering, identiteit en machtsverhoudingen ook werkelijk voor een publiek voelbaar worden.

Naast het interculturele en internationale, zet Simons in op het interdisciplinaire. Culturele en artistieke referentiekaders zullen meer vermengd worden. Dit krijgt onder andere vorm in samenwerkingen met B'Rock (barokmuziek) en Kabinet K (dansvoorstellingen met kinderen). Door verschillende vormen met elkaar te vermengen, wordt de output telkens weer verassend. Bovendien wordt op deze manier het product telkens opnieuw bevraagd.

Simons tekende voor het artistieke leiderschap voor een periode van vijf jaar (tot 2021).