Koning Lear | vertaling Hugo Claus | regie Franz Marijnen

Besparingen op het cultuurbudget, de economische crisis en Shakespeare.

Net op een moment waarop ons land door een economische recessie werd geplaagd en besparingen allerhande, dus ook in de cultuursector, aan de orde van de dag waren, programmeerde NTG Shakespeares Koning Lear, een stuk waar een 30-tal acteurs voor nodig zijn.

Franz Marijnen moest in zijn regie met allerhande financiële beperkingen rekening houden en hij bedacht, samen met scenograaf Jean-Marie Fievez, een heel simpel decor dat echter in zijn eenvoud in de herinnering van vele toeschouwers van toen nog nazindert: een enorm zwart doek dat de hele scène bedekte en dat door er wind onderdoor te jagen of op diverse manieren omhoog te trekken allerhande ruimtes op kon roepen. Vooral in de stormscène in het laatste bedrijf was dit zeer effectief.

Jef Demedts (Lear), Nolle Versyp (Gloucester) en Walter Moeremans (de nar) schitterden in de regie die de nadruk wou leggen op de soms verborgen drijfveren van het menselijk handelen en hoe die aanleiding kunnen geven tot de grootste menselijkheid en de meest destructieve onmenselijkheid.

Hugo Claus vertaalde de tekst, maar bewerkte deze keer niet.