Mariken van Niemeghen | hertaling Bert Decorte | regie Frans Roggen

Mariken Van Nieumeghen is een bewerking van het 16e eeuwse Oud-Nederlands mirakelspel Die waerachtige ende seer wonderlycke historie van Mariken van Nieumeghen die meer dan seven jaren met den Duvel woonde ende verkeerde. Een parabel van zonde, devotie en vergeving, uit een tijd van fascinatie voor occultisme en magie. Mariken (Els Magerman) sluit een pakt met Moenen de duivel (Jo De Meyere). Hij brengt haar kennis en wetenschap bij, in ruil voor haar ziel. Eén en ander doet denken aan Faust, beide werken getuigen van de typische renaissancedrang naar én angst voor de wetenschap.

Het mirakelspel zoals dat in de middeleeuwen werd gespeeld, leek regisseur Frans Roggen niet interessant. Hij liet de tekst hertalen (Bert Decorte) en verving de klassieke vertelling door muziek en gezang (Louis De Meester). 'We leven in een andere wereld dan die van de dichter toen […]. We hebben een andere kijk op de wereld en het leven, een andere sensibiliteit. Mariken van Nieumeghen moet in de eerste plaats een boeiend kijkspel worden voor mensen van nu', alsdus Roggen in zijn regisseursnoten.

Onder de 14 acteurs en 22 figuranten bevonden zich naast de hoofdrolspelers nog – om er maar een paar te noemen – Eddy Spruyt als God en Magda Cnudde als Onze-Lieve-Vrouw. De première vond plaats op 23 mei 1975. Memorabel waren de locatie in de ruïnes van de Gentse Sint-Baafsabdij en het bezoek van koningin Fabiola.

Frans Roggen was in Gent actief als acteur bij de KNS van '40 tot '45, als leraar in het Conservatorium en als regisseur. Met zijn psychologische manier van acteren onderscheidde hij zich van het toenmalige romantische toneel en werd hij vaak de vader van het moderne/nieuwe Vlaamse theater genoemd. Roggen hielp o.a. mee bij de oprichting van Arca en het Kortrijkse Antigone.

Weetje | Bij de oprichting van het NTG in 1965 was Roggen één van de vier weerhouden kandidaten voor het directeurschap, naast Hugo Claus, Walter Eysselinck en Dré Poppe, waarvan de laatste het uiteindelijk haalde.