Milo Rau wordt artistiek directeur

In mei 2017 wordt Milo Rau aangekondigd als artistiek directeur. De Zwitsers - Duitse regisseur zal vanaf mei 2018 de artistieke koers bepalen, en doet dat samen met dramaturgen Stefan Bläske (DE) en Steven Heene (BE).

Bij zijn aanstelling in 2018 schreef Milo Rau, huidig artistiek directeur van NTGent, een manifest met tien regels waaraan het stadstheater van de toekomst dient te voldoen.

Eén: Het gaat er niet alleen meer om de wereld voor te stellen, het gaat erom die wereld te veranderen. Doel is niet om de realiteit voor te stellen, maar om de voorstelling zelf reëel te maken.

Twee: Theater is geen product, het is een productieproces. Onderzoek, castings, repetities en de debatten die daarmee gepaard gaan moeten publiek toegankelijk zijn.

Drie: Het auteurschap ligt geheel en al bij wie bij de repetities en de voorstelling betrokken is, wat ook hun functie mag wezen – en bij niemand anders.

Vier: De letterlijke bewerking van klassiekers op het podium is verboden. Als er bij de start van de repetities al een tekst – boek, film of toneelstuk – beschikbaar is, mag deze niet meer dan 20 procent van de voorstellingsduur uitmaken.

Vijf: Minstens een kwart van de repetitietijd moet buiten een theaterzaal plaatsvinden. Een theaterruimte is elke ruimte waarin ooit een toneelstuk is ingestudeerd of uitgevoerd.

Zes: In elke productie moeten op het toneel minstens twee verschillende talen worden gesproken

Zeven: Minstens twee van de acteurs op het podium mogen geen professionele acteurs zijn. Dieren tellen niet mee, maar zijn welkom.

Acht: Het totale volume van de decorstukken moet kleiner zijn dan 20 kubieke meter, d.w.z. moet vervoerd kunnen worden in een bestelwagen die je met een gewoon rijbewijs mag besturen.

Negen: Minstens één productie per seizoen moet gerepeteerd of opgevoerd worden in een conflictzone of in oorlogsgebied, zonder enige culturele infrastructuur.

Tien: Elke productie moet op minstens tien plaatsen in minstens drie landen worden vertoond. Geen enkele productie mag het repertoire van NTGent verlaten vooraleer dit aantal is bereikt.