Technische renovatie van de schouwburg

Van februari 2017 tot 28 september 2018 sloot het NTGent de deuren voor een grondige renovatie. Tijdens de Openwervendag in mei 2018 konden geïnteresseerden alvast een kijkje achter de schermen nemen.

De renovatie was nodig om het – sinds 1986 beschermde – gebouw "veiliger, ergonomischer en efficiënter" maken aldus schepen Taeldeman. Schepen Storms bevestigde dat het theater nu voldoet aan de internationale theaternormen en klaar is voor de toekomst.

Het pronkstuk is de volautomatische trekkenwand die doeken, decorelementen en spots kan takelen en op het podium plaatsen. Vroeger gebeurde dat met mankracht, wat helaas geregeld tot ongelukken leidde.

De nieuwe laad- en loskade aan het Sint-Baafsplein is voorzien van een lift die vrachtwagens tot 37 ton kan omhoogtillen tot op het niveau van de scène, zo'n vijf meter.

Door de renovatie is het NTGent voortaan in staat om grotere producties met omvangrijkere decorstukken te ontvangen.

De renovatie kostte 6,6 miljoen euro. Twee miljoen werd betaald door de Vlaamse regering, de rest door de stad Gent.