Onderworpen | regie Johan Simons en Chokri Ben...

"Ze zullen me snel vergeten". Met deze woorden van het hoofdpersonage Michel eindigt Platform, de roman van Michel Houellebecq die in 2005 door Johan Simons op het toneel werd gebracht. Michels woorden vatten een wereldbeeld samen. De westerse beschaving hinkt op haar laatste benen, een tijdperk is voorbij, en daarmee ook alle kansen om nog gelukkig te worden. De vraag is dan: wat nu?

Houellebecqs laatste roman Onderworpen biedt een antwoord. In deze toekomstfictie heeft de chaotische, neoliberale wereld van Platform plaatsgemaakt voor een nieuwe orde. Frankrijk wordt geregeerd door een democratisch verkozen Moslimbroederschap. De nieuwe regering zorgt voor een stabiel maatschappelijk klimaat. Met als prijs: de inperking van een aantal vrijheden, de onderwerping van de vrouw en de verwerping van de waarden van de Verlichting. Het hoofdpersonage François laat zich maar al te graag onderwerpen aan het opgelegde geloof. "Het zou de kans zijn op een tweede leven dat weinig met het eerste te maken had." Geplaagd door een defaitistische kijk op de westerse samenleving én op zijn eigen leven, hoopt hij op een nieuwe kans om gelukkig te worden. Ook in de liefde.

Voor Onderworpen slaat Johan Simons de handen in elkaar met Action Zoo Humain, het Gentse theatercollectief dat ernaar streeft om machtsstructuren bloot te leggen aan de hand van het concept van de 'zoo humain'. Het uitgangspunt van deze samenwerking tussen NTGent en AZH is een tweeluik: een herneming van Platform met een nieuwe bezetting, die eveneens de basiscast wordt van Onderworpen.

Met de acteurs Steven Van Watermeulen, Sara De Bosschere, Marijke Pinoy, Mourade Zeguendi en Zouzou Ben Chikha.

"Onderworpen is zo actueel, dat je als toeschouwer het idee hebt dat er voor je ogen een wending in de westerse geschiedenis wordt geschreven" - NRC

"Onderworpen is zo'n voorstelling die onder je kleren kruipt en de dag nadien nog nazindert. Aan zo'n theaterervaring onderwerpen wij ons met plezier **** " - De Standaard

"Johan Simons en Chokri Ben Chikha benutten ook in deze adaptatie de kwaliteiten van de cast optimaal. Voortdurend heen en weer geslingerd tussen komedie en tragedie **** " - Cutting Edge

Naar aanleiding van de voorstelling werd wijlezenonderworpen.be opgericht, een live leesclub over Michel Houellebecqs Onderworpen. Hier gaan lezers in gesprek over de thema's die aan bod kwamen in de roman. Al bij de eerste gesprekken tussen de makers van de voorstelling, werd immers duidelijk dat het boek op zoveel verschillende manieren wordt gelezen als er lezers zijn.

Men wou ook de kans creëren om in real time met elkaar in gesprek te gaan. Daarom werd een live spin-off van deze leesclub georganiseerd, onder begeleiding van Houellebecqs vaste vertaler en boezemvriend Martin de Haan en schrijfster Heleen Debruyne. Artistiek-coördinator Steven Heene modereerde de avond. De avond ging door op maandag 8 mei, bij onze literaire partner Paard van Troje.

"Onderworpen toont hoe makkelijk de klok kan worden teruggedraaid in een samenleving die, na twee eeuwen moderniteit, onder grote druk is komen te staan." – Koen Haagdorens, dramaturg

"Het was ons aangenaam. Deze leesclub was voor ons een primeur, we hopen in elk geval op een herneming!"