restauratie en renovatie van 1984 tot 1993

Het verhaal van de restauratie en renovatie van het KNS-gebouw is van lange adem. Begin jaren '80 werd duidelijk dat een aantal dwingende logistieke problemen niet opgelost raakten. Bij de bouw was het gebouw als een receptief theater geconcipieerd. Sinds het NTG er zijn vaste standplaats had, kampte het daarom met een nijpend plaatsgebrek voor decorateliers en administratie. Uiteindelijk ging het NTG in 'ballingschap' naar het sportcomplex Tolhuis, om de zaken grondig aan te pakken. (De eerste steenlegging van de Minnemeers vond plaats op 22 september 1984. Nvdr)Decorateliers en stockeerruimte, repetitiezaal en gastenverblijven werden in 1988 ondergebracht in een totaal nieuw complex, het Minnemeers-gebouw.

Zo kon het lege KNS-gebouw grondig aangepakt worden, en kreeg het NTG een tweede plateau én een hoogwaardige technische infrastructuur. De klemtoon ligt bij deze werken — ook budgettair — niet op de restauratie van de oude delen. Opmerkelijk is wel de interessante reconstructie van de oorspronkelijke kleurstelling van de zaal. Ook de voorgevel, met het monumentale timpaan 'Apollo en de muren van Parnassus' werd gesaneerd. (…) Alle dienstruimtes achter en rond de scène en de publieke ruimtes werden goed en zeer grondig vernieuwd. Onder het dak kwam een repetitieruimte, sanitaire ruimtes werden gerenoveerd, de toegankelijkheid werd verbeterd en de werking van de scène werd op talloze punten (o.a. met een grote aanpassing van ondertoneel en voorscène) bijgewerkt. Nadien werd een gebouw in de aanpalende Biezekapelstraat aangekocht. Daarin werd voor administratie en dramaturgie een behoorlijke huisvesting gecreëerd. De achterscène werd volledig ontmanteld (de oude decorateliers die er lagen verhuisden al) en op de vrijgekomen ruimte werden uitgebreide voorzieningen voor naai-ateliers, loges, artiestenfoyer, enzovoort aangelegd. (…)

Bron: Etcetera, 1995-02, jaargang 13, nummer 48, Pieter T'Jonck